zadanie nr 10

10. Grill Park na Promenadzie Niemena


Lokalizacja

Promenada Czesława Niemena

Zweryfikowany pozytywnie