zadanie nr 134

134. Ogólnodostępne defibrylatory dla ratowania życia!


Lokalizacja

W kilku lokalizacjach w centrum miasta

Zweryfikowany pozytywnie