zadanie nr 573

573. Rewitalizacja ścieżek wzdłuż rzek Częstochowy


Lokalizacja

Tereny wzdłuż rzeki, ul. Rzeźnicka, al. Niepodległości w kierunku ul. Krakowskiej

Zweryfikowany pozytywnie