zadanie nr 221

221. Poprawa bezpieczeństwa na drodze ul. Rejtana, Trochimowskiego


Lokalizacja

Skrzyżowanie ul. Rejtana i Trochimowskiego

Zweryfikowany pozytywnie