zadanie nr 84

84. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki


Lokalizacja

ul. Rakowska 42

Zweryfikowany pozytywnie