zadanie nr 143

143. Remont chodnika i podjazdów dla OSP Błeszno


Lokalizacja

ul. Długa 63

Zweryfikowany pozytywnie