zadanie nr 131

131. Remont nawierzchni ul. Długiej na odcinku nawierzchni gruntowej


Lokalizacja

ul. Długa

Zweryfikowany pozytywnie