zadanie nr 141

141. Zorganizowanie festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka na rzecz lokalnej społeczności dzielnicy Błeszno


Zweryfikowany pozytywnie