zadanie nr 446

446. Plac rekreacji ruchowej dla osób starszych


Lokalizacja

ul. Bialska 28/30

Zweryfikowany pozytywnie