zadanie nr 115

115. Plac zabaw dla dzieci i dorosłych w dzielnicy Dźbów


Lokalizacja

ul. Powstańców Warszawy 144

Zweryfikowany pozytywnie