zadanie nr 213

213. Remont rowów melioracyjnych i przepustów przy ul. Głównej i Cegielnianej


Lokalizacja

ul. Główna i Cegielniana

Zweryfikowany pozytywnie