zadanie nr 198

198. Wyposażenie i umundurowanie pożarnicze oraz specjalistyczny sprzęt ratowniczo- medyczny dla Ochotniczej Straży Pożarnej Częstochowa Gnaszyn


Lokalizacja

ul. Festynowa 38

Zweryfikowany pozytywnie