zadanie nr 174

174. Utworzenie mobilnej pracowni multimedialnej w Gimnazjum nr 13


Lokalizacja

ul. Wręczycka 111/115

Zweryfikowany pozytywnie