zadanie nr 288

288. Budowa placu zabaw dla dzieci i bezpiecznego dojścia do placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5


Lokalizacja

ul. Św. Barbary 32

Zweryfikowany pozytywnie