zadanie nr 238

238. Przebudowa chodnika i miejsc parkingowych przy ul. Starzyńskiego w Częstochowie


Lokalizacja

ul. Starzyńskiego

Zweryfikowany pozytywnie