zadanie nr 240

240. Plac rekreacji ruchowej dla mieszkańców dzielnicy – Północ


Lokalizacja

ul. Fieldorfa-Nila

Zweryfikowany pozytywnie