zadanie nr 243

243. Budowa fragmentu drogi dla rowerów przy skrzyżowaniu Al. Wyzwolenia i ul. Kisielewskiego


Lokalizacja

przy skrzyżowaniu Al. Wyzwolenia i ul. Kisielewskiego

Zweryfikowany pozytywnie