zadanie nr 219

219. Plac rekreacji ruchowej mieszkańców - Stare Miasto


Lokalizacja

ul. Kozia 16

Zweryfikowany pozytywnie