zadanie nr 318

318. Remont nawierzchni chodnika wraz z odwodnieniem położonego w Częstochowie przy ul. Racławickiej wzdłuż północnej strony posesji pod nr 32, 34, 36


Lokalizacja

ul. Racławicka (wzdłuż północnej strony posesji pod nr 32, 34, 36)

Zweryfikowany pozytywnie