zadanie nr 262

262. Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej


Lokalizacja

ul. Prądzyńskiego

Zweryfikowany pozytywnie