Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 272

272. Rewaloryzacja terenu przeznaczonego do obsługi mieszkańców budynku ul. Kilińskiego139/141 oraz mieszkańców sąsiednich budynków


Lokalizacja

teren przy ul. Kilińskiego139/141 i sąsiednich budynkach

Zweryfikowany pozytywnie