zadanie nr 280

280. Budowa parkingu przy ulicy Nałkowskiej 7


Lokalizacja

ul. Nałkowskiej 7

Zweryfikowany pozytywnie