zadanie nr 373

373. Budowa parkingu (zatoki) dla samochodów osobowych wzdłuż ul. Boh. Katynia


Zweryfikowany pozytywnie