zadanie nr 412

412. Renowacja boiska do piłki nożnej, budowa placu rekreacji oraz placu zabaw przy ul. Lourdyjskiej


Lokalizacja

ul. Lourdyjska 13

Zweryfikowany pozytywnie