zadanie nr 477

477. Stworzenie Centrum Multimedialnego Dzielnicy Zawodzie -Dąbie


Lokalizacja

ul. Żabia 1

Zweryfikowany pozytywnie