zadanie nr 21

21. Zamontowanie stołów do gry w tenisa stołowego wraz z wybrukowaniem otoczenia wokół stołów oraz dostawieniem ławki i kosza na śmieci


Lokalizacja

iglasta 10

Zweryfikowany pozytywnie