zadanie nr 68

68. Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 2, ul. Wirażowa w Częstochowie


Lokalizacja

ul. Wirażowa 8

Zweryfikowany pozytywnie