zadanie nr 75

75. Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych dla OSP Liszka Dolna


Lokalizacja

ul. Busolowa 119

Zweryfikowany pozytywnie