zadanie nr 501

501. Zagospodarowanie terenu pod imprezy sportowe i plenerowe w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza, ul. Mała Warszawka w Częstochowie


Lokalizacja

ul. Mała Warszawka

Zweryfikowany pozytywnie