zadanie nr 214

214. Plac rekreacji ruchowej przy Szkole Podstawowej nr 29 i Gimnazjum nr 14


Lokalizacja

ul. Św. Rocha 221

Zweryfikowany pozytywnie