zadanie nr 213

213. Pracownia terminalowa w Gimnazjum 14


Lokalizacja

ul. Św. Rocha 221

Zweryfikowany pozytywnie