zadanie nr 781

781. Budowa przystanków autobusowych na ul. Ikara (na odcinku od ul. Radomskiej do ul. Rocha)


Lokalizacja

ul. Ikara (na odcinku od ul. Radomskiej do ul. Rocha)

Zweryfikowany pozytywnie