zadanie nr 365

365. Renowacja kapliczki i uporządkowanie pasa zieleni na zbiegu ulic Wręczyckiej, Łęczyckiej i Wielkoborskiej


Lokalizacja

zbieg ulic Wręczyckiej, Łęczyckiej i Wielkoborskiej

Zweryfikowany pozytywnie