zadanie nr 275

275. Budowa oświetlenia fragmentu ulicy Skalnej w Częstochowie


Lokalizacja

fragment ul. Skalnej

Zweryfikowany pozytywnie