zadanie nr 689

689. Remont toalet oraz części pomieszczeń w Filii nr 1 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, Aleja Niepodległości 11


Lokalizacja

Al. Niepodległości 11

Zweryfikowany pozytywnie