zadanie nr 10

10. Budowa placu zabaw dla dzieci w wieku od 3-12 przy ul. Bardowskiego 21


Lokalizacja

ul. Bardowskiego 21

Zweryfikowany pozytywnie