zadanie nr 86

86. Zakup i montaż stojaka rowerowego przy wejściu do wieżowca od strony ul. Szczytowej 23


Lokalizacja

ul. Szczytowa 23

Zweryfikowany pozytywnie