zadanie nr 253

253. Remont toalety i holu w Filii nr 10 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Michałowskiego 20


Lokalizacja

ul. Michałowskiego 20

Zweryfikowany pozytywnie