zadanie nr 800

800. Budowa placu rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 21, ul. Sabinowska w Częstochowie


Lokalizacja

ul. Sabinowska 7

Zweryfikowany pozytywnie