zadanie nr 500

500. Budowa chodników przy Gimnazjum nr 16, ul. Ułańska w Częstochowie


Lokalizacja

ul. Ułańska 5/7

Zweryfikowany pozytywnie