zadanie nr 6

6. Montaż progów zwalniających na skrzyżowaniu ulic Kościelnej i Chopina


Lokalizacja

skrzyżowanie ul. Kościelnej i Chopina

Zweryfikowany pozytywnie