zadanie nr 810

810. Sala treningowa w IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Częstochowie


Lokalizacja

Al. NMP 56

Zweryfikowany pozytywnie