zadanie nr 182

182. Drzewa z ławkami na Placu Biegańskiego


Lokalizacja

Pl. Biegańskiego

Zweryfikowany pozytywnie