zadanie nr 741

741. Remont i doposażenie części pomieszczeń w Filii nr 5 Biblioteki Publicznej im dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Krasińskiego 4


Lokalizacja

ul. Krasińskiego 4

Zweryfikowany pozytywnie