zadanie nr 270

270. Pracownia komputerowa w Gimnazjum nr 9


Lokalizacja

ul. Sobieskiego 15

Zweryfikowany pozytywnie