zadanie nr 725

725. Plac zabaw dla dzieci i dorosłych w dzielnicy Trzech Wieszczów


Postęp realizacji

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach budowy "Promenady Śródmiejskiej".

Zweryfikowany pozytywnie