zadanie nr 726

726. Piłkarzyki na wolnym powietrzu w dzielnicy Trzech Wieszczów


Postęp realizacji

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach budowy "Promenady Śródmiejskiej".

Zweryfikowany pozytywnie