zadanie nr 287

287. Remont chodnika przed szkoła podstawową nr. 42 im Jana Brzechwy w Częstochowie


Lokalizacja

Al. Armii Krajowej 68A

Zweryfikowany pozytywnie