zadanie nr 794

794. Budowa fragmentu drogi rowerowej na ul. Obrońców Westerplatte


Lokalizacja

fragment ul. Obrońców Westerplatte

Zweryfikowany pozytywnie