zadanie nr 9

9. Montaż aktywnego oznakowania przejścia dla pieszych przez ul. Jagiellońską przy ul. Kasztanowej


Lokalizacja

ul. Jagiellońska przy ul. Kasztanowej

Zweryfikowany pozytywnie